Eksternt tilskudd til bibliotek

Utover Nasjonalbibliotekets egne utviklingsmidler finnes følgende statlige tilskuddsordninger som kan være særlig aktuelle for folke- og fylkesbibliotekene.