Kunstnerstipend 2018 - musikkfeltet

Stipend for 2018

Til fordeling er seks stipend på hver 50.000 kroner innenfor musikkfeltet.

Søknadsfrist er 15. februar 2018.

Formål

Stipendene retter seg mot profesjonelle kunstnere i Hedmark, og skal være et bidrag til å utvikle den kunstneriske virksomheten.

Stipendene har som formål å legge til rette for økt produksjon og formidling av kunst i Hedmark.

Hva kan det søkes om

Stipendene kan for eksempel være til gjennomføring av konkrete produksjons- og formidlingsprosjekter, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand m.m.  

Hvem kan søke

Profesjonelle kunstnere bosatt i Hedmark.

Stipendene retter seg mot profesjonelle innenfor musikkfeltet.

Hva kan det ikke søkes støtte til

Det gis ikke tilskudd til:

  • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
  • undervisningsmateriell
  • student- og utdanningstiltak

Tildeling og utbetaling

Fylkesrådet tildeler stipend etter at administrasjonen og fagkomiteen har lagt fram sin innstilling. Stipendene kan utbetales når fylkesrådet har fattet sitt vedtak.

Rapportering

Stipendmottaker plikter å rapportere for bruken av midlene innen 1. mars året etter tildeling. 

Ved eventuelle spørsmål kontakt Øyvind Midtskogen 62 54 44 26 / 99 25 64 74, eller e-post: oyvind.midtskogen@hedmark.org