Nasjonalt Turskiltprosjekt

Gjensidigestiftelsen har vedtatt videreføring av prosjektet for 2017 og 2018. Fylkesrådet har 23. januar 2017 vedtatt en videreføring av prosjektet i Hedmark for 2017. Søknadsfristen blir annonsert 25.01. med søknadsfrist 15.02.

Gjennom informasjon, skilting og merking skal prosjektet bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

Formål

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og DNT, der det gis økonomisk støtte til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka, se http://www.merkehandboka.no/ og "Manual- Turskiltprosjektet".

Hvem kan søke?

  1. Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
  2. Interkommunale friluftsråd.
  3. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) eller et interkommunalt friluftsråd(kategori 2).

Hva kan støttes?

Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turløyper i tråd med:

  1. Merkehåndboka 2013-utg.: Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge, 2013  - http://www.merkehandboka.no/ 
  2. "Manual- Turskiltprosjektet", Turskiltprosjektet 2015 -  http://www.turskiltprosjektet.no/

Standarden og manualen bygger på Merkehåndbokas retningslinjer og anbefalinger  for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til vanskelighetsgrad. Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings-materiell / annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til tavlene, se Manual – Turskiltprosjektet.

Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer turruter som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke støtte til prosjektering, infomateriell (utover det som er beskrevet over), turkort (Hedmark fylkeskommune dekker ikke utgifter til turkort), utbedring av selve turruta eller til markedsføring. 

Nasjonale kriterier

I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet et sett med nasjonale kriterier for økonomisk støtte:

Søknadsskjema

Send inn søknad elektronisk ved å logge inn på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker