Retningslinjer for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark. Målet er bl.a. å styrke de profesjonelle brukerorganisasjonene og tilskuddets størrelse fastsettes utfra medlemstall og aktivitet.

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

 

Formål

  1. Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark fylke
  2. Bidra til et godt aktivitetsnivå i organisasjonene

 

Tilskuddsordningen

Organisasjonene må oppfylle følgende krav:

  • Må være demokratisk oppbygd
  • Må være et fylkesledd, og ha minst 50 medlemmer fra minst 3 kommuner i Hedmark
  • Tilskuddet ytes bare til ett ledd innenfor hver organisasjon. Består organisasjonen av flere regionledd, fordeles tilskuddet internt av organisasjonen.
  • Organisasjoner med felles fylkeslag kan få tilskudd etter medlemsantall og aktivitet i Hedmark fylke

 

Tilskuddets størrelse er i hovedsak avhengig av medlemsantall og aktivitet.
Antall medlemmer og aktiviteter dokumenteres, gjennom:

  • Datautskrift eller bekreftet medlemstall
  • Årsmelding fra året før søknadsåret
  • Regnskap fra året før søknadsåret, som viser hvordan tilskuddet er benyttet

Søknaden skal sendes på elektronisk søknad. Trykk her for søknadsskjema.

Innlogg via ID-porten. Velg søknadsskjema tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. 

Søknadsfrist: 15. mai