Scenekunstmiljøene i Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen - retningslinjer

Retningslinjer for tilskuddsordningen for scenekunstmiljøene i Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen.

Målgruppe for ordningen

Ordningen omfatter de frie teatergruppene, amatører, spel og større regionale oppsettinger. De sistnevnte kjennetegnes av utstrakt samarbeid mellom frivillige amatører og profesjonelle enkeltpersoner i sentrale teaterfaglige funksjoner.

Hva skal midlene kunne benyttes til?

Da hovedmålsettingen for ordningen skal være å bidra til å heve det kunstneriske nivået på 
scenekunstproduksjoner skal midlene benyttes til kjøp av kompetanse og tjenester innen fagfelt som:

  • regi og dramaturgi 
  • koreografi
  • sanginstruksjon og arrangering
  • scenografi og kostymer
  • sminke og hår 
  • lyd, lys og bilde
  • produksjonskompetanse  

Kriterier for støtte

Ved tildeling av midler skal grupper og oppsettinger som har tydelige og høye kunstneriske ambisjoner prioriteres. Det innebærer midlene skal rettes inn mot konkrete tiltak som hever kvaliteten. Eksempler på dette er kjøp av kompetanse i forhold til regi, dramaturgi, lyddesign, kostymedesign etc.

Dette betyr at midler ikke skal gå til f.eks. arbeid med søm eller til de som kjører lys. Ordningen skal heller ikke omfatte innkjøp av f.eks. lydutstyr, kostymer eller andre effekter. Leie av lokaler eller til annet drift skal heller ikke omfattes av ordningen.

Ved tildeling av støtte forutsettes det at prosjektene også mottar kommunal støtte.

Tilskuddsordningen skal ikke fullfinansiere prosjekter.

Det skal også vektlegges at produksjonen/forestillingen har et regionalt nedslagsfelt eller interesse.

Ved avlønning av personale ved semiprofesjonelle oppsettinger kan dette kun gjøres til profesjonelle aktører som deltar i oppsettingen. Profesjonelle aktører er personer med formell kunstfaglig utdanning eller med minimum tre års profesjonell praksis fra lignende arbeid. Støtten til de frie profesjonelle gruppene kan benyttes til lønn.

Slik søker du

Søknaden skal sendes på elektronisk søknad (ekstern lenke).

Innlogg via ID-porten. Velg søknadsskjema tilskudd til Scenekunst i Sør-Østerdals- og Hamarregionen.