Stolpejakt – retningslinjer og kriterier for søknad

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler for å videreføre eller innføre stolpejakt i sin kommune. Søknadsfrist er 15. mars.

Hedmark O-krets søkte høsten 2016 gjennom Foreningen Stolpejakten Gjensidigestiftelsen om midler for å rulle ut konseptet stolpejakt i Hedmark sine kommuner over en 2-årsperiode (2017 og 2018). I tillegg til søknaden til Gjensidigestiftelsen har Hedmark O-krets også søkt Hedmark fylkeskommune direkte.

Det er derfor svært gledelig at Hedmark O-krets har fått tilsagn på midler fra Gjensidigestiftelsen, 1 000 000 kroner, og Hedmark fylkeskommune 100 000 kroner.

Lag og foreninger som allerede har startet opp med stolpejakt, dvs tidligere enn 2017 er også berettiget til å søke på midlene så sant opplegget videreføres i 2017 evt 2018.

Hva er stolpejakt?

Konseptet stolpejakt går ut på å sette ut et visst antall stolper i og rundt byer/tettsteder/grender i flest mulig av fylkets kommuner. Stolpene settes ut på enkle detaljer, mange i kobling til andre aktivitetsområder som kulturminner, naturperler, turstier, parker osv. Stolpeplasseringene har forskjellig vanskelighetsgrader, men det er lagt opp til at stort antall skal kunne nås med rullestol.

Kartet (kartbrosjyren) distribueres gratis til flest mulig av den enkelte kommunes husstander. Dessuten får skoler, barnehager og opplæringssentre kart/kartbrosjyren. Den vil også være tilgjengelig og gratis i forretninger og på kommunenes servicetorg.  

Mer informasjon www.stolpejakten.no

Overordnet mål

Hedmark orienteringskrets, Hedmark fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen ønsker å stimulere til lavterskel fysisk aktivitet i nærområdet, gjennom å bli kjent i lokalmiljøet og øke forståelsen for bruk av kart.
Erfaring fra kommuner som har hatt stolpejakt gående noen år viser at det er en bred oppslutning om konseptet og det lokale næringslivet har etter hvert blitt en viktig samarbeidspartner.

Målgruppe

Tilskuddsordningen er rettet mot lag og foreninger i de ulike kommunene som ønsker å videreføre eller innføre stolpejakt i sin kommune.

Søkeprosess

  • Arrangør/klubber/lag sender søknad på vedlagte søknadsskjema til Hedmark orienteringskrets innen15. mars 2017
  • Søknader kan være på inntil kr 75 000

Hvem kan søke?

  • Alle frivillige lag og foreninger.
  • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.

Kriterier i vurdering av søknader  

1) Omfanget av tilbud om stolpejakt i kommunen
- antall tettsteder
- antall innbyggere i kommunen
- tilbud både sommer og vinter

2) Involvering av nye brukergrupper (skoler, barnehager, eldresentre, innvandrere, funksjonshemmede)

3) Tilbud som planlegger oppstart våren 2017

4) Markedsføring i form av kartbrosjyrer, oppsøkende virksomhet

5) Samarbeidspartnere lokalt.

6) Lag som får midler i 2017 vil ikke bli prioritert for midler i 2018.

 Tildelingsprosess

  • Søknadene blir diskutert med Hedmark fylkeskommune
  • Tildeling av midler skjer ca 1. april 2017
  • 85% av midlene utbetales med en gang. Resterende 15% utbetales når Stolpejakttilbudet er klart.
  • Søkere får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midler så snart vedtak er fattet.