Næring og nyskaping

Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer.

Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene.

Målet er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, videreutvikle det mangfoldet som ligger i dette, og å fremme en balansert utvikling mellom by og land. 

Egil Langseth og Thomas Breen
283 prosent økning i prosjektsøknader om bredbåndsmidler

- Mens det i fjor ble sendt 12 søknader for Nkom-midler fra Hedmark, har kommunene nå grepet muligheten og sendt hele 46 søknader i år. Det er gledelig å se at mobiliseringen har lyktes, sier Thomas Breen, fylkesråd for næring.

Kurs for innvandrere som vil etablere egen bedrift

Vil du etablere egen bedrift? Er du innvandrer til Norge og vil lære mer om norsk forretningskultur, viktige begreper og krav fra det offentlige? Da tilbyr vi et kurs til deg, som et tillegg til de andre etablererkursa. I september arrangeres det et nytt kurs, denne gangen på Tynset.

Euromontana fant gode eksempler på miljøvennlig trebruk i Hedmark

Euromontana, den europeiske organisasjonen for fjellpolitikk, har samla gode eksempler på miljøvennlig og innovativ bruk av tre. To av de 11 eksemplene kommer fra Hedmark.

Utforsker samarbeid med Kina

Representanter fra Innlandet, blant annet fra Hedmark fylkeskommune, har vært på studietur til Kina for å se på mulighetene for et samarbeid.

Stor interesse rundt åpningen av BioSmia bioøkonomisenter

Fylkesråd Thomas Breen foretok den offisielle åpningen av Biosmia bioøkonomisenter.

Fylkesråd Thomas Breen snakker for deltakerne på bredbåndsseminaret
Høyere hastighet på bredbåndsutbyggingen

6. februar lanserte Hedmark fylkeskommune en ny ordning som setter fart på bredbåndsutbyggingen i distriktet.

Reiselivssjefene i Osloregionen på Grüne Woche

Den store internasjonale messen Grüne Woche - Den grønne uke - ble avholdt for 82. gang i Berlin i slutten av januar. Dette er en unik utstilling for mat, landbruk og hagebruk.

Even Mengshoel ved et tre i parken
Bedre kunnskap og mer samarbeid om skog og tre

Økt bevissthet rundt bruk av tremateriale hos offentlige utbyggere og bedre samarbeid mellom aktørene i skognæringen har vært to positive effekter av Innlandets satsing på skog og tre.

Side 1 av 2 Neste