Næring og nyskaping

Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer.

Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene.

Målet er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, videreutvikle det mangfoldet som ligger i dette, og å fremme en balansert utvikling mellom by og land. 

Nye etablererkurs vinteren 2017

Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass? Eller er du i gang med etableringa av egen bedrift? Nye etablererkurs starter opp i januar og februar, her kan du lære mer om økonomi, salg, markedsføring og annet nyttig for en etablerer.

Kurs for innvandrere som vil etablere egen bedrift

Vil du etablere egen bedrift? Er du innvandrer til Norge og vil lære mer om norsk forretningskultur, viktige begreper og krav fra det offentlige? Da tilbyr vi et forberedende etablererkurs til deg! Oppstart er 25. januar.

Så glad er en gründerprisvinner

Marit Mjøen Solem fikk prisen Årets unge gründer. Hun er daglig leder i bedriften Findmysheep AS på Kvikne.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og prosjektleder bredbånd Egil Langseth
Satser på bredbånd

Hedmark fylkeskommune inviterte alle kommunene i fylket til seminar for å engasjere dem i bredbåndsutfordringen.

Hedmark fylkeskommune gir 1,23 millioner til prosjekter i Oppland

Hedmark fylkeskommune har vedtatt å gi tilskudd for til sammen 1,23 millioner kroner til prosjekter i Oppland.

Fylkeskommunen bevilger 300 000 til stor NRK-satsing

Hedmark fylkeskommune bevilger 300 000 kroner til Hamarregionen Reiseliv i forbindelse med stor NRK-satsing.

Skibladnerbrygga med Klokkespillet i bakgrunnen
Pendler- og fritidsrute på Mjøsa

Fylkesrådet bevilger 75 000 kroner til oppstarten av båtrute på Mjøsa i sommer.

Vil løse utforinger i fellesskap

 

- Rapporten jeg nå har fått overlevert er jeg glad for at vi i fellesskap skal gjøre noe med, sa næringsminister Monica Mæland.