Næring og nyskaping

Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer.

Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene.

Målet er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, videreutvikle det mangfoldet som ligger i dette, og å fremme en balansert utvikling mellom by og land. 

Reiselivstrainee i Hedmark

Fylkeskommunen bidrar med midler til to traineer per skoleår i samarbeid med reiselivslinja ved Høgskolen i Lillehammer.

16,7 millioner kroner til bredbånd

8 prosjekter får til sammen 16,7 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Hedmark i 2017.

Hvem blir Årets unge gründer 2017

Hedmark fylkeskommune vil også i år tildele en pris på kr 50.000 til Årets unge gründer. Er du under 35 år og har en nyskapende, voksende bedrift, så meld deg på konkurransen innen 20. september!

Etablererkurs høsten 2017

Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass? Eller er du i gang med etableringa av egen bedrift? På et etablererkurs kan du lære mer om økonomi, salg, markedsføring og annet nyttig. Nye kurs starter i Hamar, Brumunddal, Kongsvinger, Rena og Tynset/Os i høst.

Egil Langseth og Thomas Breen
283 prosent økning i prosjektsøknader om bredbåndsmidler

- Mens det i fjor ble sendt 12 søknader for Nkom-midler fra Hedmark, har kommunene nå grepet muligheten og sendt hele 46 søknader i år. Det er gledelig å se at mobiliseringen har lyktes, sier Thomas Breen, fylkesråd for næring.

Kurs for innvandrere som vil etablere egen bedrift

Vil du etablere egen bedrift? Er du innvandrer til Norge og vil lære mer om norsk forretningskultur, viktige begreper og krav fra det offentlige? Da tilbyr vi et kurs til deg, som et tillegg til de andre etablererkursa. I høst arrangeres det et nytt kurs, på Tynset. OBS: Første kurskveld er utsatt til 5. oktober.

Fylkesråd Thomas Breen
Internasjonal satsing på virtual reality i Hedmark

Et unikt samarbeid fører til at Skandinavias første senter for virtuell digital læring etableres i Hedmark.