Næring og nyskaping

Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte regionale utfordringer.

Størsteparten av Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk går derfor gjennom fylkeskommunene.

Målet er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, videreutvikle det mangfoldet som ligger i dette, og å fremme en balansert utvikling mellom by og land. 

Etablererkurs vinteren og våren 2018

Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass? Eller er du i gang med etableringa av egen bedrift? På et etablererkurs kan du lære mer om økonomi, salg, markedsføring og annet nyttig. Nye kurs starter snart i Stange, Kongsvinger, Elverum og Folldal.

Kurs for innvandrere som vil etablere egen bedrift

Vil du etablere egen bedrift? Er du innvandrer til Norge og vil lære mer om norsk forretningskultur, viktige begreper og krav fra det offentlige? Da tilbyr vi et kurs til deg, som et tillegg til de andre etablererkursa. Det arrangeres et nytt kurs i Hamarregionen, med oppstart i februar.

Næringsutvikling for framtidas lokalsamfunn

Dette temaet ble belyst fra ulike vinkler på høstens nettverkssamling for nærings- og landbruksmedarbeidere i Hedmark. Samlingen, som gikk over to dager og ble holdt på Skaslien Gjestgiveri i Grue kommune, samlet i overkant av 50 engasjerte deltakere.

Tonje Wahl Evensen, Kristoffer Grøtan Olsen og Dag Rønnning
Gründerpris for hundeutstyr

Tonje Wahl Evensen og Kristoffer Grøtan Olsen får prisen Årets unge gründer 2017 for bedriften Non-Stop Dogwear. Bedriften designer og utvikler seletøy og annet utstyr til hund.

Reiselivstrainee i Hedmark

Fylkeskommunen bidrar med midler til to traineer per skoleår i samarbeid med reiselivslinja ved Høgskolen i Lillehammer.

16,7 millioner kroner til bredbånd

8 prosjekter får til sammen 16,7 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Hedmark i 2017.

Egil Langseth og Thomas Breen
283 prosent økning i prosjektsøknader om bredbåndsmidler

- Mens det i fjor ble sendt 12 søknader for Nkom-midler fra Hedmark, har kommunene nå grepet muligheten og sendt hele 46 søknader i år. Det er gledelig å se at mobiliseringen har lyktes, sier Thomas Breen, fylkesråd for næring.

Fylkesråd Thomas Breen
Internasjonal satsing på virtual reality i Hedmark

Et unikt samarbeid fører til at Skandinavias første senter for virtuell digital læring etableres i Hedmark.