Bioøkonomi

Innlandet ønsker å ta en sterk posisjon som bioøkonomiregion og vil bidra til det grønne skiftet i nasjonal økonomi.

"Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet" er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark og Oppland fylkeskommune som skal foregå i 2016-2019. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet i regionen.

Samarbeid med næringsliv og kunnskapsaktører i og utenfor regionen blir sentralt. Strategien skal bidra til vekst i Innlandet, basert på regionens fornybare, grønne ressurser.  Dette skal lede til økt konkurransekraft og verdiskaping i Hedmark og Oppland, og til det grønne skiftet (ekstern lenke) i den nasjonale økonomien.

Stor interesse rundt åpningen av BioSmia bioøkonomisenter

Fylkesråd Thomas Breen foretok den offisielle åpningen av Biosmia bioøkonomisenter.

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og NIBIO har utredet vern av skog som klimatiltak.

Grønt skifte i Innlandet

Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion.