Bioøkonomi Innlandet

Innlandet ønsker å ta en sterk posisjon som bioøkonomiregion og vil bidra til det grønne skiftet i nasjonal økonomi.

"Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet" er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark og Oppland fylkeskommune som skal foregå i 2016-2019. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet i regionen.

Samarbeid med næringsliv og kunnskapsaktører i og utenfor regionen blir sentralt. Strategien skal bidra til vekst i Innlandet, basert på regionens fornybare, grønne ressurser.  Dette skal lede til økt konkurransekraft og verdiskaping i Hedmark og Oppland, og til det grønne skiftet (ekstern lenke) i den nasjonale økonomien.

Strategien med tiltak skal være ferdig i 2016. Østlandsforskning leder strategiarbeidet (ekstern lenke) sammen med styringsgruppen for arbeidet.

Skogoffensivens innspill til Skogmeldinga

Skogoffensiven i Innlandet var mandag på Stortinget og møtte næringskomiteen i forbindelse med høringa om Skogmeldinga.

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og NIBIO har utredet vern av skog som klimatiltak.

Thomas Breen skal lede storsatsing i Innlandet

Fylkesråd Thomas Breen skal lede styringsgruppa for bioøkonomistrategien til Hedmark og Oppland.

Grønt skifte i Innlandet

Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion.