Grønt skifte i Innlandet

Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion.

Bioøkonomi - verdiskaping basert på fornybare ressurser - er tidens melodi. Regjeringen setter dette høyt på dagsorden, og torsdag 23. april fulgte fylkestingene i Oppland og Hedmark opp med å vedta å utarbeide en felles regional strategi for kunnskapsbasert bioøkonomi på sitt fellesmøte i Øyer.