Stor interesse rundt åpningen av BioSmia bioøkonomisenter

Fylkesråd Thomas Breen foretok den offisielle åpningen av Biosmia bioøkonomisenter.

En entusiastisk og engasjert Thomas Breen, fylkesråd for næring, tannhelse, folkehelse og likestilling foretok den offisielle åpningen.

Foto: Gaute Moen

Senteret etableres av Hedmark Kunnskapspark med base i BioHus på Hamar, og skal videreutvikles med en nodestruktur for å gi nærhet til ressursgrunnlag og kompetansemiljøer.

Nasjonal rolle

- BioSmia er et markedsdrevet bioøkonomisenter med ambisjon om å ta en nasjonal rolle i utviklingen av bioøkonomien. Her er små og store idéer til innovasjon innen bioøkonomi velkomne, sier administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark Frank Larsen.

Stor interesse

Interessen for åpningen var stor, og markerte startskuddet for en satsing med nasjonale ambisjoner basert på regionale fortrinn. En rekke bedriftsledere innen bioindustri var til stede på åpningen. Bedrifter som til sammen representerer tusenvis av arbeidsplasser og titalls milliarder i omsetning.

Administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark Frank Larsen orienterte om forventningene til BioSmia bioøkonomisenter.

Administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark Frank Larsen orienterte om forventningene til BioSmia bioøkonomisenter.

Foto: Gaute Moen

Fremme samarbeid

- Nå skal BioSmia skape økt kraft i innovasjonsarbeidet og fremme samarbeid på tvers av sektorer og bransjer. Våre mål er nasjonale, men vår satsing bygges på våre lokale og regionale fortrinn som allerede er i verdensklasse, sier Frank Larsen.

Inne med tre millioner

Hedmark fylkeskommune har bidratt med tre millioner kroner til Hedmark kunnskapspark i utviklingen og etableringen av senteret.

– Det er i Hedmark vi har ressursene, det er her vi har kompetansen og det er herfra vi skal lede an i det grønne skiftet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Nye arbeidsplasser

BioSmia skal bli en innovasjonsmotor som gjør Innlandet til det foretrukne valget for lokalisering av ny bioindustri. Ny bioindustri vil gi grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser i Innlandet.

Ny tidsalder

– I Hedmark har vi lange tradisjoner for å lage produkter av biomasse. Spritproduksjon og meieri er eksempler på vellykket bioindustri i Hedmark. Vi går nå inn i en ny tidsalder hvor vi skal bygge opp en ny bioindustri, sier fylkesrådsleder Sveen.

Visesangeren Erik Lukashaugen fra Elverum skapte kunstnerisk atmosfære da han framførte noen av sine mange fengende viser.

Visesangeren Erik Lukashaugen fra Elverum skapte kunstnerisk atmosfære da han framførte noen av sine mange fengende viser.

Foto: Gaute Moen