283 prosent økning i prosjektsøknader om bredbåndsmidler

- Mens det i fjor ble sendt 12 søknader for Nkom-midler fra Hedmark, har kommunene nå grepet muligheten og sendt hele 46 søknader i år. Det er gledelig å se at mobiliseringen har lyktes, sier Thomas Breen, fylkesråd for næring.

Egil Langseth og Thomas Breen

Prosjektleder for bredbånd Egil Langseth (til venstre) og fylkesråd for næring Thomas Breen gleder seg over at mange flere har søkt om støtte til etablering av bredbånd i år.

Foto: Mona Stormoen

3. mai gikk fristen ut for søknader til den statlige bredbåndstilskuddsordningen (Nkom-midler).

- Det er fantastisk å se engasjementet blant hedmarkingene for bedre bredbåndstilbud i kommunene. Dugnadsviljen er stor og det er ildsjeler som drar det store lasset, forteller Egil Langseth, bredbåndskoordinator i Hedmark fylkeskommune.

138,7 mill. kr. til bredbånd

20 kommuner har søkt om totalt 111 millioner kroner til bredbåndsutbygging for sine prosjekter. Stortinget bevilget 138,7 millioner over statsbudsjettet for 2017 til bredbåndstilskuddsordningen.

- Det betyr at ikke alle prosjektene som søker vil få tildelt midler, sier Langseth.

I dagene framover skal han gjennomgå alle søknadene i detalj og innstille på vegne av staten. Endelig tildeling skjer i september. De prosjektene som ikke får tildelt Nkom-midler, får en ny sjanse fra den fylkeskommunale potten på 30 millioner kroner, som ble opprettet i februar.

Viktig for mange innbyggere

Hvis alle prosjektene realiseres, vil 7391 husstander få et bedre bredbåndstilbud. Det vil ha betydning for over 7 prosent av innbyggerne i Hedmark. Veldig få av disse prosjektene ville fått midler uten fylkeskommunens tilskudd. Det viser at det ikke er tilstrekkelig å la markedet ta ansvaret for utbyggingen.

- Det finnes barn og unge i fylket vårt som ikke får levert skoleoppgaver på digitale læringsplattformer. Det er for dårlig når ungdom må flytte på hybel på grunn av dårlig bredbåndsdekning hjemme, mener bredbåndskoordinatoren.

For lav utbyggingstakt

Fylkesråd Thomas Breen (Ap) mener regjeringen i for stor grad har overlatt ansvaret for bredbåndsutbygging til markedet, noe som har medført at utbyggingstakten har vært for lav i forhold til behovet.  God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke, og ikke minst et krav for næringslivet og muligheten til å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket.

- Derfor måtte vi gjøre noe selv for å få fart på bredbåndsutbyggingen i Hedmark, og etablerte fylkeskommunens ordning, sier Thomas Breen.

- Sammen med tilsvarende bidrag fra kommunene, og leverandørenes bidrag så får vi endelig forbedret tilgangen på høyhastighetsbredbånd for hedmarkingene, avslutter Breen og Langseth.