Høyere hastighet på bredbåndsutbyggingen

6. februar lanserte Hedmark fylkeskommune en ny ordning som setter fart på bredbåndsutbyggingen i distriktet.

Fylkesråd Thomas Breen snakker for deltakerne på bredbåndsseminaret

Fylkeskommunen bruker 30 millioner kroner over de neste tre årene på bredbåndsutbygging. 

Foto: Mona Stormoen

- Vi tar et solid krafttak for å få fart på bredbåndsutbyggingen i fylket. Fylkeskommunen etablerer en ny ordning som vil bidra til at enda flere får et godt nok bredbåndstilbud i hele Hedmark, sa Thomas Breen, fylkesråd for næring, helse og likestilling på bredbåndsseminaret i Elverum 7. februar.

Fylkesråden mener regjeringen i for stor grad har overlatt ansvaret for bredbåndsutbyggingen til markedet.

- Utbyggingstakten er for lav i forhold til behovet, slår Breen fast. Regjeringen har i tillegg lagt inn for lite penger i Nkom-midlene som skal stimulere til utbygging der markedet ikke ser det kommersielt interessant. Nå trår vi til for å øke innsatsen på utbygging i områder som ikke er interessante for kommersielle utbyggere, sa Breen.

30 millioner kroner

Fylkeskommunen bruker 30 millioner kroner over de neste tre årene. Lik praksis ved tildeling av Nkom-midler, vil det også her forutsettes kommunal medfinansiering.

- Sannsynligvis vil denne satsingen ligge på ca. 90 millioner kroner til sammen fra det offentlige over de neste tre årene. Det vil anslagsvis utløse utbyggingsprosjekter på 250 til 400 millioner kroner, avhengig av prosjektenes størrelser, mener fylkesråd Breen.

Ordningen vil settes opp slik at de søknadene som går til Nkom-midlene danner grunnlaget for fylkeskommunens innsats.

– Slik sikrer vi lik kvalitet i søknadene samtidig som vi sparer både fylkeskommunen og kommunene ekstra arbeid med flere søknader, presiserer Breen og tilføyer at alle søknader for Nkom-midler uansett må innom fylkeskommunen.

Det er nemlig fylkeskommunene som prioriterer de ulike prosjektene i sine fylker mens Nkoms rolle er å se hele landet under ett og tildele midler ut fra et felles sett med kriterier.

Kartlegger med app

For å kartlegge bredbåndsdekningen i fylket, har fylkeskommunen fått hjelp av fire studenter fra NTNU Gjøvik.

– Vi utvikler en applikasjon (app) som blant annet registrerer dekning og hastighet. Dette er vår bacheloroppgave og vi starter utviklingen i neste uke, forteller Julie Thowsen Pettersen, student ved NTNU Gjøvik.

Datainnsamlingen foregår ved at innbyggerne laster ned app-en og bruker den. Registreringene danner et godt grunnlag når kommunene skal utarbeide gode prosjekter fram til søknad om midler.

Ordningen vil bidra til en betydelig raskere utbygging av bredbånd enn det vi ser i dag. Fylkeskommunen vil likevel jobbe aktivt for at den statlige innsatsen for mer utbygging av bredbånd økes betydelig i årene som kommer.

– God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke og ikke minst et krav for å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket, sier fylkesråd Thomas Breen.