Lav, men økende bredbåndsdekning i Hedmark

God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke og ikke minst et krav for å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket.

Bilde av laptop

Hedmark er blant fylkene med lavest bredbåndshastighet. Derfor setter Hedmark fylkeskommune av 30 millioner kroner til bredbånd i distriktene de neste tre årene. Pengene skal gjøre det lettere å få god bredbåndsdekning i områder som i utgangspunktet ikke er interessante for de kommersielle aktørene.

Fylket hadde pr 4. kvartal 2016 en gjennomsnittlig overføringshastighet på private bredbånd på 31,7 Mbit/s. Medianverdien (dvs. det tallet som er «midt på tabellen» hvis resultatene settes opp i synkende rekkefølge) er på 17,3 Mbit/s i Hedmark. Det er nest lavest i landet etter Oppland.

Bedriftene i Hedmark hadde en gjennomsnittlig overføringskapasitet på 21,6 Mbit/s, mens medianverdien var på 12,3 Mbit/s. Dette er også blant de laveste hastighetene i landet på bedriftsmarkedet.

Over tid har det vært en positiv utvikling i overføringshastigheten, særlig etter år 2010. Hastigheten øker, og særlig privatmarkedet i Hedmark har hatt en positiv utvikling. Siden Hedmark har hatt et lavere utgangspunktet, er hastigheten pr i dag fortsatt lavere enn snittet for Norge, selv om den prosentvise veksten de seneste årene har vært på landsgjennomsnittet.

Andelen med raske bredbånd over 32 Mbit/s er pr i dag på 15% blant private forbrukere i Hedmark. Tilsvarende andel for hele landet er på 20%. På bedriftsmarkedet har 7% raske bredbåndshastigheter i Hedmark, mens andelen på landsplan er på 9%.

Litt mer enn 3 av 4 husholdninger i Hedmark har bredbåndsabonnement. Det er færre enn landsgjennomsnittet, hvor 84% har tilgang til bredbånd. Tilbake i år 2004 hadde 19% av husholdningene bredbåndsabonnement i Hedmark, og det har dermed vært en stor økning i andel husholdninger med bredbåndsabonnement innenfor de seneste 10 årene.

På kommunenivå finner vi den høyeste bredbåndsdekning (over 30/5 Mbit/s) i Ringsaker, Hamar, Kongsvinger og Os. I Folldal, Tolga, Rendalen, Åsnes, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal har under 40% av husholdningene en bredbåndsdekning på over 30/5 Mbit/s.