Satser på bredbånd

Hedmark fylkeskommune inviterte alle kommunene i fylket til seminar for å engasjere dem i bredbåndsutfordringen.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og prosjektleder bredbånd Egil Langseth

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen åpnet bredbåndseminaret. Egil Langseth er leder for bredbåndsprosjektet i Hedmark.

Foto: Mona Stormoen

Hedmark er et av fylkene der man har kommet kortest med bredbåndsutbygging i landet.

- Målet er at alle innbyggerne i Hedmark skal få høyhastighetsbredbånd, sier prosjektleder Egil Langseth.

Han ble ansatt som leder for fylkeskommunens bredbåndsprosjekt i mai, og noe av det første han gjorde var å etablere kontakt med kommunene.

- Kommunene er viktige som hovedaktør med tanke på å utvikle gode bredbåndsprosjekter siden de sitter tettest på innbyggeren, sier Langseth.

Bindeledd

Det er private aktører som står for selve utbyggingen. Hedmark fylkeskommunes rolle er å være medspiller og bindeledd mellom kommunene, leverandører av bredbåndstjenester og Nkom.

Nkom er nasjonal kommunikasjonsmyndighet underlagt Samferdselsdepartementet. Hvert år utlyser de midler kommunene kan søke på. Disse midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Det er fylkeskommunens oppgave å vurdere søknadene i henhold til Nkoms kriterier og gi en anbefaling.

- Det er viktig å huske at høyhastighetsbredbånd er mer enn fiber. Ser vi oss blinde på fiber, vil det ta mye lengre tid før alle får høyhastighetsbredbånd. Vi må se på ulike typer teknologi, sier Langseth.

Han ble inspirert av sin kollega Per Magnar Dahlø i Sør-Trøndelag fylkeskommune som var hentet inn til bredbåndsseminaret for å fortelle hedmarkskommunene om hvordan de har jobbet med denne problemstillingen i Sør-Trøndelag. Han fikk også vist hvor mye de har fått til for relativt lite penger nettopp ved å tenke alternativt når det kommer til teknologi.

Per Magnar Dahlø snakker for de frammøtte fra kommunene

Per Magnar Dahlø fra Sør-Trøndelag fylkeskommune delte sine erfaringer med fylkeskommunen og kommunene i Hedmark.

Foto: Mona Stormoen

Bedre tjenester fra kommunene

Langseth håper kommunene ser viktigheten av å få på plass høyhastighetsbredbånd for sine innbyggere.

- Kommunene kan tilby andre typer tjenester når bredbåndet er på plass, for eksempel innenfor velferdsteknologi. Dette kan blant annet kan føre til at en del eldre innbyggere kan bo lengre hjemme, sier han.