Bredbåndsprosjekt i Hedmark

Hedmark fylkeskommune har igangsatt et prosjekt for å bedre dekning og hastighet av bredbånd i hele fylket, og i den sammenheng ansatt en prosjektleder bredbånd som skal styre og utvikle prosjektet mot bedre bredbåndsdekning i fylket.

Hedmark er et fylke med meget spredt befolkning, og har dermed en utfordring når det gjelder å gi god dekning av høy hastighet til hele befolkningen. Samtidig utvikles det stadig flere og flere tjenester både privat og offentlig som digitaliseres, hvor det kreves internett tilgang for å kunne få tilgang på disse tjenestene. Kravene til hastighet for å utføre tjenestene øker også, noe som igjen setter store krav til ytelsen på bredbånd.

Bilde av laptop
Lav, men økende bredbåndsdekning i Hedmark

God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke og ikke minst et krav for å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket.

Fylkesråd Thomas Breen snakker for deltakerne på bredbåndsseminaret
Høyere hastighet på bredbåndsutbyggingen

6. februar lanserte Hedmark fylkeskommune en ny ordning som setter fart på bredbåndsutbyggingen i distriktet.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og prosjektleder bredbånd Egil Langseth
Satser på bredbånd

Hedmark fylkeskommune inviterte alle kommunene i fylket til seminar for å engasjere dem i bredbåndsutfordringen.

Bedre bredbånd til folket

Fylkesråd Lasse Juliussen tror bedre tilgang på bredbånd vil gjøre det mer attraktivt å flytte til Hedmark.

Gjennomføringen av prosjektet

I Hedmark har vi via satellitt og radio dekning på veldig mange steder, men på hastighet ligger vi et stykke etter landsgjennomsnittet. Hovedformålet med prosjektet er å gjøre endringer i forhold til dette, og øke dekningen på høyhastighets bredbånd i forhold til landsgjennomsnittet.