Bredbåndsprosjekt i Hedmark

Hedmark fylkeskommune har igangsatt et prosjekt for å bedre dekning og hastighet av bredbånd i hele fylket, og i den sammenheng ansatt en prosjektleder bredbånd som skal styre og utvikle prosjektet mot bedre bredbåndsdekning i fylket.

Hedmark er et fylke med meget spredt befolkning, og har dermed en utfordring når det gjelder å gi god dekning av høy hastighet til hele befolkningen. Samtidig utvikles det stadig flere og flere tjenester både privat og offentlig som digitaliseres, hvor det kreves internett tilgang for å kunne få tilgang på disse tjenestene. Kravene til hastighet for å utføre tjenestene øker også, noe som igjen setter store krav til ytelsen på bredbånd.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og prosjektleder bredbånd Egil Langseth
Satser på bredbånd

Hedmark fylkeskommune inviterte alle kommunene i fylket til seminar for å engasjere dem i bredbåndsutfordringen.

Bedre bredbånd til folket

Fylkesråd Lasse Juliussen tror bedre tilgang på bredbånd vil gjøre det mer attraktivt å flytte til Hedmark.

Gjennomføringen av prosjektet

I Hedmark har vi via satellitt og radio dekning på veldig mange steder, men på hastighet ligger vi et stykke etter landsgjennomsnittet. Hovedformålet med prosjektet er å gjøre endringer i forhold til dette, og øke dekningen på høyhastighets bredbånd i forhold til landsgjennomsnittet.