Etablere bedrift

Hedmark trenger flere nyetableringer. For at kvaliteten på bedriftene som etableres skal bli enda bedre, tilbyr fylkeskommunen kurs til etablererne. Opplæringen gir nyttig kunnskap i den første fasen som driver av egen bedrift.

Fylkeskommunen støtter også næringshagene og Hedmark kunnskaps- park, som følger opp gründere med potensial for vekst og innovasjon.

Gjennom innovasjonssamarbeidet Våg & Vinn arbeides det for vekst og innovasjon i bedrifter i Hedmark og Oppland.

Hedmark fylkeskommune lyser hvert år ut en konkurranse for å kåre fylkets beste unge gründer.

Økonomiske virkemidler til nyetablerere forvaltes av Innovasjon Norge, i tillegg til at kommunene kan støtte opp noe gjennom sine kommunale næringsfond

Etablererkurs vinteren og våren 2018

Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass? Eller er du i gang med etableringa av egen bedrift? På et etablererkurs kan du lære mer om økonomi, salg, markedsføring og annet nyttig. Nye kurs starter snart i Stange (fullt), Kongsvinger, Elverum og Folldal, og etter påske i Hamarregionen

Kurs for innvandrere som vil etablere egen bedrift

Vil du etablere egen bedrift? Er du innvandrer til Norge og vil lære mer om norsk forretningskultur, viktige begreper og krav fra det offentlige? Da tilbyr vi et kurs til deg, som et tillegg til de andre etablererkursa. Nye kurs settes opp til høsten.

Tonje Wahl Evensen, Kristoffer Grøtan Olsen og Dag Rønnning
Gründerpris for hundeutstyr

Tonje Wahl Evensen og Kristoffer Grøtan Olsen får prisen Årets unge gründer 2017 for bedriften Non-Stop Dogwear. Bedriften designer og utvikler seletøy og annet utstyr til hund.

Bilde av noen som tegner en skisse
Visste du at kommunen, eller ditt lokale næringsapparat, er det første naturlige kontaktpunktet for deg som er i oppstart?

Hedmark trenger flere nyetableringer. Å starte bedrift er krevende, og du kommer til å trenge veiledning for å komme i gang.