Etablererkurs vinteren og våren 2018

Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass? Eller er du i gang med etableringa av egen bedrift? På et etablererkurs kan du lære mer om økonomi, salg, markedsføring og annet nyttig. Nye kurs starter snart i Stange, Kongsvinger, Elverum og Folldal.

Denne gjengen vil være lærere på vårens etablererkurs. Fra venstre: Audun Holte, Rådhuset Vingelen, Erling Aas-Eng, Rådhuset Vingelen, Bernt Ø. Hjelmervik, AButvikling, Tone Nyborg, AButvikling, Hedvig Rognerud, Rådhuset Vingelen, Aud Christensen, AButvikling, og Rolf Findsrud, Duplus. Kjersti Rinde Omsted, Lasiocarpa og Linda Ramberg, Rådhuset Vingelen, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Torunn H. Kornstad

Før kursa setter i gang gjennomføres det egne gründerarrangementer over hele fylket. Her kan du få høre andre gründere fortelle sine historier, møte medarbeidere i kommunen, bank, regnskapskontor el.l. som kan hjelpe deg videre på vegen, og du får høre mer om etablererkurset. Arrangementene annonseres i avisene og/eller via Facebook.

Kursa går over seks kvelder og koster kr 1100. Den første kvelden vil ha som tema hvordan du egner deg som etablerer, hvilket nettverk du har, og hvilke muligheter du har når du skal utvikle ideen din videre.

De fire neste kveldene vil du arbeide mer med forretningsidéen/bedriften din og utvikle planene fram til en forretningsmodell der du avklarer kunder/marked, salgskanaler, verdier og økonomi.

Siste kurskveld presenterer de deltakerne som ønsker det sin forretningsplan eller -modell for et panel, som vil stille nyttige spørsmål du kan ta med i det videre arbeidet med utviklinga av bedriften.

I løpet av kurset får du tilbud om inntil fem veiledningstimer fra kursholder. Der kan du ta opp spørsmål som du ønsker å diskutere grundig med de erfarne kursholderne.

Dato for kursstart er ikke endelig fastsatt ennå, men foreløpige tidspunkter er:

Kongsvinger      26. februar

Stange               27. februar

Folldal                  7. mars

Elverum             14. mars

Det gjennomføres kurs hver eller annenhver uke. Alle kurs avsluttes i april.

Mer informasjon om kursa finner du her:

Påmelding skjer direkte til kursholder AButvikling via deres hjemmeside.

Hvis du etter den første kvelden finner ut at du ikke ønsker å delta på resten av kurskveldene, så trenger du ikke å betale noe dersom du gir beskjed om at du slutter.

Er du innvandrer og vil starte egen bedrift, kan det være nyttig også å delta på det egne tilleggskurset for innvandrere. Det arrangeres et nytt kurs i Hamar i uke 6-7. Du kan lese mer om kurset i informasjonsarket under:

Påmelding også til dette kurset går via AButviklings hjemmeside.

Kursholder

Hedmark fylkeskommune står bak etablererkursene, og har valgt AButvikling AS i Solør som sin leverandør, med underleverandører Rådhuset Vingelen, Duplus AS og Lasiocarpa AS.

Kurs hos Skatt Øst

Vi anbefaler også alle nyetablerere å delta på kursa som Skatt Øst arrangerer, der du vil lære mer om regnskap, merverdiavgift, levering av selvangivelse m.m.

Videre hjelp og veiledning

Alle kommunene i Hedmark tilbyr oppfølging og veiledning av bedriftsetablerere, både innen landbruk og andre næringer. Du kan henvende deg dit før, under eller etter etablererkurset. Både kurslederne og nærings- og landbruksmedarbeiderne i kommunene kan hjelpe deg med å komme i kontakt med Innovasjon Norge, Hedmark kunnskapspark eller din lokale næringshage dersom din bedriftside bør sikres videre utvikling via innovasjonsapparatet.

Topp motiverte næringsmedarbeidere i Hedmark!

Foto: Torunn H. Kornstad