Kurs for innvandrere som vil etablere egen bedrift

Vil du etablere egen bedrift? Er du innvandrer til Norge og vil lære mer om norsk forretningskultur, viktige begreper og krav fra det offentlige? Da tilbyr vi et kurs til deg, som et tillegg til de andre etablererkursa. I høst arrangeres det et nytt kurs, på Tynset. OBS: Første kurskveld er utsatt til 5. oktober.

Da statsminister Erna Solberg åpna konferansen "Energetics" høsten 2016 var Luisa Arango med bedriften Tagyourshoes på Flisa en av etablererne som ble trukket fram. Hun deltok på det første forberedende etablererkurset for innvandrere, og var godt fornøyd med utbyttet av dette.

Foto: Torunn H. Kornstad

Etablererkurset for innvandrere ble i mai/juni arrangert for fjerde gang i Hedmark. De om lag førti som har gjennomført kurset til nå kommer fra mange land og nesten alle verdensdeler. Bakgrunnen er svært forskjellig; det er arbeidsinnvandrere, flyktninger og mennesker med norsk ektefelle. Deltakerne har gitt svært gode tilbakemeldinger på kurset, som gir deltakerne en spesialtilpassa innsikt i det å etablere en bedrift i Norge.

Det neste kurset som tilbys arrangeres på Tynset i oktober (kursstart er utsatt). 

Kurset inneholder to individuelle samtaletimer og tre felles kurskvelder. Kurskveldene starter opp 5. oktober, etter at den første samtalen er gjennomført. De to neste kveldene blir 10. og 11. oktober, og det tilbys deretter en avsluttende samtale. Hele kurset gjennomføres på norsk. Du kan delta på det vanlige etablererkurset enten før eller etter dette tilleggskurset.

Det forutsettes at kurset gjennomføres med minst 8 deltakere, og maksimalt 12.
 
Du kan lese mer om kursinnholdet på dette informasjonsarket (merk at datoene på arket er feil, se riktige datoer over):

Påmelding skjer direkte til kursholder AButvikling AS.

Kurset gir innsikt i følgende:

  • Hva kreves av en bedriftsetablerer?
  • Viktige begreper og norsk bedriftskultur
  • Bruk av Altinn og Brønnøysundregisteret
  • Skatt og merverdiavgift
  • Kontrollorganer i din bransje
  • Hvem hjelper deg videre?  

Kurset starter med en individuell samtale med kursholder. I denne skal det avklares forventninger og kartlegges ressurser og nettverk, og avdekkes ting som spesielt bør tas opp på de etterfølgende kurskveldene.  

De tre kurskveldene har som tema samfunns- og bedriftskultur, begrepsavklaring og praktisk arbeid med økonomi, og statlige kontrollorganer og Altinn/Brønnøysundregistrene.  

Avslutningssamtalen etter den siste kurskvelden vil hjelpe til å avklare vegen videre for deltakerne.

Målgruppe for kurset er deg som vil etablere egen bedrift og som har en ikke-norsk bakgrunn, enten du er flyktning, arbeidsinnvandrer eller har flytta til Norge av andre årsaker. Kurset skal passe uansett nasjonalitet, men det forutsettes at du kan nok norsk til å følge undervisninga. Noen ord og begreper kan forklares på engelsk, men det tilbys ikke tolking.
 
 
Det forberedende etablererkurset er gratis. Det er mulig å delta på et ordinært etablererkurs i forkant eller etterpå, og det anbefales sterkt å delta på et slikt kurs for å utvikle forretningsideen og bedriften videre.