Euromontana fant gode eksempler på miljøvennlig trebruk i Hedmark

Euromontana, den europeiske organisasjonen for fjellpolitikk, har samla gode eksempler på miljøvennlig og innovativ bruk av tre. To av de 11 eksemplene kommer fra Hedmark.

Foto: Torunn H. Kornstad

Euromontana har lagd en studie om innovasjon og sirkulær økonomi* i skog- og trebruk, "Innovation and Circular Economy in the Mountain Forest Supply Chain". Studien inneholder følgende fire hovedtema:

  • Det politiske rammeverket rundt sirkulærøkonomien (mest innen EU)
  • Visjoner for hele forsyningskjeden innen skog- og trebruk i fjellområda
  • Verktøy, instrumenter og framgangsmåter for å utvikle sirkulærøkonomien i skogbruket
  • Gode eksempler fra skogbruk og treforedling

Alle medlemmene i Euromontana ble utfordra på å sende inn gode eksempler fra skogbruk og treforedling. Disse ble presentert og diskutert nærmere på en workshop i Skrad, Kroatia, i november 2016. Av de 11 eksemplene som trekkes fram i rapporten, er to fra Hedmark. Hedmark fylkeskommune er medlem i Euromontana, og Tretorget, som en del av Interregprosjektet "ecoINSIDE", var fylkeskommunens samarbeidspartner for å finne fram til og beskrive de gode eksemplene.

De to innovative eksemplene fra Hedmark er:

- 3-visjon AS på Drevsjø i Engerdal og i Idre. Her produseres miljøvennlige byggeelementer i tre. Elementene kan brukes i alle typer bygninger. Det brukes ikke plast - sjøl isolasjonen er lagd av tre. Dette gjør at konstruksjonen er pustende, og gjør innendørsklimaet svært bra

- Alvdal Royal er en innovativ behandlingsmåte for treverk, utvikla av Alvdal Skurlag. Treverket behandles med olje uten giftstoffer, og impregneringa kombineres med en tørkeprosess. Treverket leveres i flere farger. Skurlaget leverer flere typer produkter som er impregnert på denne måten, både tretak og takspon, terrassegolv, veggspon og bordkledning til hus

Hele rapporten kan leses her:

* Sirkulær økonomi kan defineres slik:

"En sirkulær økonomi (er) basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt." Dette i motsetning til en lineær økonomi, som er "...basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som søppel eller forbrenning..." (Kilde: "Hva er sirkulær økonomi?" Innovasjonsbloggen, Innovasjon Norge, 18.02.2016.)