Midler til fjellkommunene

Aktører i fjellkommuner i Hedmark kan søke om midler til fremtidens byggeløsninger, der blant annet lokale byggematerialer og klimavennlighet er viktige stikkord.

Tynset i forgrunnen, Tronfjell bak

Tynset er én av åtte fjellkommuner i Hedmark. De andre sju er Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal.

Foto: Erik Johnsen

I potten ligger ni millioner kroner, og det er til sammen 77 kommuner i Sør- og Midt-Norge som er kvalifisert til å søke på midlene.

Søknadsfristen er 7. april.

Dette er siste året av det femårige programmet som er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I år er tema for utlysningen fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Med lokale byggematerialer, og stikkord som estetikk, bærekraft og klimavennlighet, ønsker man prosjekter som retter et kreativt og innovativt fokus på utformingen av steder og bygg i fjellområdene.

Enkeltbedrifter kan ikke stå som eneste søker, men bedrifter i nettverkssamarbeid er velkomne.

Eksempler på samarbeidspartnere i denne type prosjekter kan for eksempel være forsknings- og kompetansemiljøer, arkitekter, byggherrer, hytteutbyggere, tomteutviklere, grunneiere, trearbeidende industri, massivhusprodusenter, regionråd, kommuner, kunnskapsparker og næringshager.

Oppland fylkeskommune har ansvaret for å fordele midlene, og du finner mer informasjon på www.oppland.no.