Navneskifte til Fjellnettverket

På ekstraordinært rådsmøte 13. november 2014 bestemte Rådet at Fjellregionsamarbeidet skifter navn til Fjellnettverket. Rådsmøtet var lagt til årets Fjellkonferanse, som gikk av stabelen på Norefjell i Krødsherad.

Gro Lundby, leder i Fjellregionsamarbeidet - nå Fjellnettverket, åpnet Fjellkonferansen 2014.

Foto: Torunn H. Kornstad

I tillegg til skifte av navn gjorde Rådet et annet viktig vedtak: Det innføres nå en ny modell for fastsetting av medlemskontingent for fylkeskommunene. Istedenfor som tidligere å fastsette en sats pr. innbygger i hele fylket gjøres nå kontingenten mer avhengig av innbyggertallet i fjellområda. Dette gjøres ved at hver fylkeskommune betaler et lite fastbeløp, og så kommer i tillegg en sats pr. innbygger i de definerte fjellkommunene og tilliggende fjellkommuner. Dette kan gjøre medlemskap i Fjellnettverket mer aktuelt for folkerike fylkeskommuner med en liten andel av innbyggerne sine i fjellområda.

 

Årets Fjellkonferanse hadde lokalmat som hovedtema. Rørosmat er flaggskipet blant matsammenslutningene. Guri Heggem som er "utviklingsminister" i Rørosmat presenterte nye, gode resultater for 2014, samtidig som hun ga deltakerne ei kort oppsummering og forklaring på hvordan det nå går så bra.

Deltakerne på konferansen fikk også høre om Hanen, de forskjellige norske merkeordningene for mat, og hvordan lokalmat brukes på festivaler i Valdres, eksemplifisert ved Vinjerock.

 

Statssekretærer fra to departementer var tilstede på konferansen første dag. Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde "Fjellpolitikk og næringsutvikling" som tittel på sin innledning, mens Hanne Maren Blåfjelldal fra Landbruks- og matdepartementet snakket om "Mat- og landbrukspolitikk i fjellområdene". Salen hadde mange spørsmål til begge to etter innledningene, og de slapp ikke unna spørsmål om verken kommunereform eller rovdyr. 

 

Arne Hjeltnes var en spennende møteleder første dag, og han avslutta dagen med å fortelle om hvor viktig identitet er for et samfunn, eksemplifisert gjennom hans heimbygd Voss. Han viste også gode eksempler på lokalmat og opplevelser, med Fjellgrisen fra Valdres som et godt eksempel. 

Bjørn Egil Flø fra Bygdeforskning avslutta konferansen med temaet "Fjellbygdene i den nye økonomien– om den nye bygda, forbruket og om evna til samarbeid". Flø påstod sjøl at ettersom han er sosiolog kom det til å bli gruelig kjedelig, men han tok forsamlinga med på ei engasjerende gjennomgang av bygdene si historie og mulige framtid.