Sekretariatet for Fjellnettverket lokaliseres fast på Geilo

Rådet i Fjellnettverket møttes på Rjukan tidlig i juni til sitt årlige møte. Den viktigste saken var hvor sekretariatet skal lokaliseres, etter at dette tidligere har ambulert med hvor lederen kom fra.

Rådet slutta seg enstemmig til Geilo som lokalisering for sekretariatet etter at forslaget om Lillehammer hadde falt.

Foto: Torunn H. Kornstad

 

Tre søkere hadde meldt seg: Lillehammer (Oppland fylkeskommune), der sekretariatet ligger i dag, Tynset (Fjellregionen/Hedmark fylkeskommune) og Geilo (Buskerud fylkeskommune). KS-Konsulent ved Arild Sørum Stana presenterte sin rapport om søkerne, og sin konklusjon, der Lillehammer rangerte øverst foran Tynset og Geilo. Styrets innstilling var imidlertid Geilo på topp, med Lillehammer og Tynset på de neste plassene.

 

Hvordan avstemninga skulle gå var helt åpent. Debatten var prega av to hovedlinjer: De som gikk inn for Geilo på topp argumenterte med at det stort sett bare var størrelsen på fagmiljøene som skilte søkerne i rangeringa fra KS. Dersom Fjellnettverket mener noe med sitt ønske om å flytte offentlige arbeidsplasser ut i distrikta vil det være vanskelig å bruke en slik begrunnelse for å ha sekretariatet i en by framfor å flytte det til en fjellregion.

 

De som argumenterte for Lillehammer mente at sjøl om dette er en by, ligger den i et område veldig nær fjellet, og det er en fordel å være i et større fagmiljø og i den fylkeskommunale organisasjonen. Ved en slik løsning vil også den fagkompetansen som er bygd opp kunne beholdes.

 

Oppland fremma derfor den opprinnelige innstillinga fra KS-Konsulent, med Lillehammer på topp, som sitt alternative forslag. Spenningen ble utløst da det viste seg at dette forslaget bare fikk 9 stemmer av 23, og falt. Deretter slutta rådsmøtet seg samla til styrets innstilling. Fra 1. mars 2016 legges derfor sekretariatet til Geilo.

 

Rådsmøtet vedtok en flerdelt resolusjon der ønsket om en nasjonal fjellpolitikk ble tatt opp. Videre ble det fokusert på hvor viktig fjellandbruket er, at fjellområda må involveres i arbeidet med reiselivsmeldinga, og at flere statlige arbeidsplasser må flyttes ut i distrikta.

 

Les hele resolusjonen ved å klikke på linken nedenfor:

 

Rådsmøtet var lagt til Skinnarbu Høyfjellshotell, som ligger ved utløpet av Møsvatn. Samme sted ligger også Nasjonalpark- og villreinsenteret, og det var lagt opp til et besøk her etter at programmet var slutt første dag. Villreinsenteret har mange flotte, interaktive attraksjoner - og en fantastisk utsikt innover mot fjella i utkanten av Hardangervidda.

 

Utsyn fra Skinnarbu innover Møsvatn mot vidda.

Foto: Torunn H. Kornstad