Styret i Fjellnettverket kritisk til forslaget til statsbudsjett

Styret i Fjellnettverket var i starten av november samla på Beitostølen. I forbindelse med de store endringene og nedskjæringene i midlene til regional utvikling ble det vedtatt en uttalelse der det går fram at styret er kritisk til forslaga.

Fra styremøtet på Beitostølen 3. november 2016.

Foto: Torunn H. Kornstad

Uttalelsen fra styret til de forslaga i statsbudsjettet for 2017 kan du lese her: