Forskning og innovasjon

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør ønsker å bidra til økt verdiskaping og vekst. FoU (forskning og utvikling) og innovasjon er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Dette skjer internt i bedriftene, og i samarbeid mellom bedrifter og det offentlige.

Husk å søke SkatteFunn før garantifristen 1. september

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.