RFF-Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet er et fond for Hedmark og Oppland.

Fondet disponerer rundt 14 mill. pr. år til FoU-prosjekter i regionen. I tillegg kommer satsinger i samarbeid med andre fondsregioner.

EU-millioner til innovasjon fra Innlandet

Hamar-bedriften Elop AS er tildelt 12 millioner kroner fra verdens største innovasjonsprogram, EU-programmet Horisont 2020.