Internasjonal satsing på virtual reality i Hedmark

Et unikt samarbeid fører til at Skandinavias første senter for virtuell digital læring etableres i Hedmark.

Fylkesråd Thomas Breen

- Dette samarbeidet viser at vi får det til når vi vil i Innlandet, sa fylkesråd Thomas Breen på pressekonferansen.

Foto: Marit Thobiassen Strande

Det er den ledende internasjonale aktøren innen digital kunnskapsoverføring EON Reality Inc. som etablerer et AVR-senter i Hedmark.

De regionale samarbeidspartnerne er Høgskolen i Hedmark, Hamar kommune, Elverum kommune, Hedmark fylkeskommune, Making View AS, Innit AS og Crisis Training (som består av Elverumsregionen Næringsutvikling og Kjeller Innovasjon).

- Øker attraktiviteten

Fylkesråd Thomas Breen er svært fornøyd med at EON Reality valgte å etablere seg i Hedmark.

- Dette vil gi oss både arbeidsplasser og kompetansemiljøer som vil bidra til å øke attraktiviteten vår, sier han.

Breen mener måten de regionale aktørene har jobbet sammen på, er årsaken til at de har fått til etableringen.

- Saken er et resultat av et godt og standhaftig regionalt partnerskap hvor både kommuner og fylkeskommunen har jobbet tett mot høyskolen og privat næringsliv for å realisere dette. Dette bør være en modell vi utvikler også i flere andre saker. Viljen til å lykkes og spille på hverandres fortrinn er årsaken til at vi nå kan krone dette arbeidet med en viktig etablering, sier fylkesråden. 

Det gode partnerskapet er også noe visepresident og Europa-ansvarlig Mikael Jacobsson legger vekt på når han skal forklare hvorfor de valgte å etablere seg i Hedmark.

- Det vi ser er at oppslutningen med høgskolen, med kommunene og private bedrifter i regionen er fantastisk. Nettverket som finnes fra før med spillklyngen er også viktig for oss, i tillegg til nærheten til flyplassen, sier Jacobsson.

- Revolusjon innen kunskapsoverføring

AVR-senteret, som får navnet EON Interactive Digital Center Norway, vil ha hovedsete i Hamar. Spillutviklingsmiljøet på Høgskolen i Hedmark, campus Hamar blir tett koblet på. Blant annet starter høgskolen opp et nytt årsstudium i samarbeid med EON School høsten 2017. Studiet innenfor virtual reality og augmented reality avsluttes med et semester praksis i EON Reality Norge for å sikre studentene nærhet til næringslivet.

I tillegg vil høgskolen ta i bruk interaktive undervisningsmetoder for mange av sine studenter. For eksempel vil sykepleiestudenter kunne simulere ulike behandlingssituasjoner som vil gi dem et bedre grunnlag når de skal være i kontakt med ekte pasienter. De kan trene på disse situasjonene ved hjelp av for eksempel virtual reality-briller.

- Dette er grunnlaget for en revolusjon når det gjelder kunnskapsoverføring, sier høgskoledirektør Pål Dietrichs.

Høgskolen mener samarbeidet med EON Reality vil styrke spillutviklingsmiljøet, samtidig som framtidsrettede læringsmetoder vil gjøre høgskolen enda mer attraktivt i konkurransen om studentene.

Turistattraksjon og arbeidsplasser

På hovedsenteret i Hamar vil det være et showroom der man kan se det siste innen virtual reality-utstyr og et utviklingslaboratorium for virtual reality og augmentet reality.

Erfaringer fra andre steder viser at et showroom og opplevelsessenter også vil kunne føre til økt turisme.

På Terningen Arena i Elverum skal det ligge en underavdeling som skal være et senter for virtual reality-teknologi og trening, i tillegg til et showroom.

Det er forventet at det i forbindelse med etableringen av senteret vil generere 100 arbeidsplasser på tre år og det dobbelte etter seks år.

4,5 millioner kroner fra fylkeskommunen

Den totale investeringen for etableringen av senteret er om lag 56 millioner kroner. 50 prosent dekkes av EON Reality Inc., mens de norske partnerne dekker de resterende 50 prosentene.

Av de om lag 28 millionene som dekkes av norske partnere, er 26 millioner kroner tilskudd fra de offentlige partnerne. Hedmark fylkeskommune har bevilget 4,5 millioner kroner til etableringen.

I tillegg har Sparebanken Hedmark gitt 1 million kroner i gave.

EON Interactive Digital Center Norway eies av EON Reality Inc med 49 prosent og EON Reality Norway AS, som sitter på 51 prosent av aksjene.

EON Reality Norway har tre eiere: Making View AS, Innit AS og Crisis Training, som består av Elverumsregionen Næringsutvikling og Kjeller Innovasjon.