Næringsapparatet

Flere arbeidsplasser og et variert og solid næringsliv er grunnlaget for bosetting og verdiskaping i alle lokalsamfunn i Hedmark. Fylkeskommunen arbeider derfor aktivt for at det skal etableres nye bedrifter, og for at eksisterende bedrifter skal utvikle seg videre.

Næringsutvikling for framtidas lokalsamfunn

Dette temaet ble belyst fra ulike vinkler på høstens nettverkssamling for nærings- og landbruksmedarbeidere i Hedmark. Samlingen, som gikk over to dager og ble holdt på Skaslien Gjestgiveri i Grue kommune, samlet i overkant av 50 engasjerte deltakere.

"Grønn konkurransekraft" i fokus for næringsapparatet

Hvordan kan bedrifter finne sin måte å ta et "grønt ansvar" på? Det var hovedtemaet da godt over 50 næringsmedarbeidere fra hele fylket var samla på Høsbjør i Ringsaker til vårens nettverkssamling.

Evaluering av bruken av kommunale næringsfond i Hedmark

Fylkesrådet vedtok i 2016 at det skulle gjennomføres ei ekstern evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark. Oxford Research AS fikk oppdraget, og har levert en interessant rapport.

Grønt tema på nettverkssamlinga på Røros

Det grønne skiftet og bioøkonomi var hovedtema på høstens nettverkssamling. Denne gikk av stabelen på Røros, med busstur til bedriftsbesøk i Os.

 

Deltakere på samling for nærings- og landbruksansvarlige i Trysil tar sats og hopper fra benken.
Fra mål til handling

Samarbeid, felles forståelse, nytenkning og utnyttelse av mulighetsrommet stod i fokus da omkring 50 av fylkets nærings- og landbruksansvarlige var samlet i Trysil i midten av april. 

Hvordan stimulere til nyskaping i bedriftene?

Dette var temaet på vårens nettverkssamling for nærings- og landbruksmedarbeiderne i Hedmark. 50 deltakere fikk inspirasjon fra nyskapende bedrifter, Hedmark kunnskapspark og virkemiddelaktørene.