Næringsutvikling for framtidas lokalsamfunn

Dette temaet ble belyst fra ulike vinkler på høstens nettverkssamling for nærings- og landbruksmedarbeidere i Hedmark. Samlingen, som gikk over to dager og ble holdt på Skaslien Gjestgiveri i Grue kommune, samlet i overkant av 50 engasjerte deltakere.

Fra besøket hos bedriften Rider in Balance på Svullrya.

Foto: Torunn Kornstad

På programmet stod informasjon om utfordringer og muligheter for samarbeid over grensen Norge-Sverige. Fra Statistisk Sentralbyrå fikk vi presentert status for Hedmark gjennom tall for befolknings- og næringsutvikling, det siste representert ved antall foretak.

Designantropolog og psykolog Anna Kirah holdt et inspirerende innlegg om hva vi kan lære av Gjøvikbanen, og hennes hovedbudskap var viktigheten av å sette mennesket i sentrum for all utvikling. Og selvfølgelig er mennesket bak en etablering helt avgjørende, noe vi fikk et godt eksempel på da Eva Molberg fra Mellem Gårdsmatutsalg på Flisa presenterte sin bedrift og dens betydning for lokalsamfunnet og omkringliggende områder. 

Vi fikk også høre om hvordan det har vært jobbet med utviklingen av Landsbyen Ringebu, og vi fikk høre om stedsutvikling på Svullrya, som vi også besøkte. Betydningen av godt tilrettelagt bredbånd i bygdene er svært viktig for opprettholdelse av bosetting, noe prosjektleder Egil Langseth viste i sitt innlegg. Det er i 2017 gitt betydelige midler, statlige og kommunale til utbygging i Hedmark, men det er fremdeles en stor jobb å gjøre på området, og Langseth påpekte at kommunene må være på banen.

Tid til gruppearbeid ble det også, med formål å få deltakerne til å reflektere over rollen som næringsutvikler inn i lokalsamfunnsutviklingen.

Samlingen ble avsluttet med besøk hos bedriften Rider in Balance, en spennende og kunnskapsbasert bedrift som har etablert seg på Svullrya, og som vi helt sikkert kommer til å få høre mere om. 

Daniel Kulblikk og Maria Therese Engell hos bedriften Rider in Balance

Foto: Turid Lie

Presentasjoner:

Anna Kirah holdt et engasjerende foredrag om hva vi kan lære av Gjøvikbanen

Foto: Torunn Kornstad