Nyetablerere

Hedmark trenger flere nyetableringer. For at kvaliteten på bedriftene som etableres skal bli enda bedre, tilbyr fylkeskommunen kurs til etablererne. Opplæringa gir nyttig kunnskap i den første fasen som driver av egen bedrift.

Fylkeskommunen støtter også næringshagene og Hedmark kunnskaps- park, som følger opp gründere med potensial for vekst og innovasjon.

Gjennom innovasjonssamarbeidet Våg & Vinn arbeides det for vekst og innovasjon i bedrifter i Hedmark og Oppland.

Hedmark fylkeskommune lyser hvert år ut en konkurranse for å kåre fylkets beste unge gründer.

Økonomiske virkemidler til nyetablerere forvaltes av Innovasjon Norge, i tillegg til at kommunene kan støtte opp noe gjennom sine kommunale næringsfond

Hvem blir Årets unge gründer 2017

Hedmark fylkeskommune vil også i år tildele en pris på kr 50.000 til Årets unge gründer. Er du under 35 år og har en nyskapende, voksende bedrift, så meld deg på konkurransen innen 20. september!

Etablererkurs høsten 2017

Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass? Eller er du i gang med etableringa av egen bedrift? På et etablererkurs kan du lære mer om økonomi, salg, markedsføring og annet nyttig. Nye kurs starter i Hamar, Brumunddal, Kongsvinger, Rena og Tynset/Os i høst.

Kurs for innvandrere som vil etablere egen bedrift

Vil du etablere egen bedrift? Er du innvandrer til Norge og vil lære mer om norsk forretningskultur, viktige begreper og krav fra det offentlige? Da tilbyr vi et kurs til deg, som et tillegg til de andre etablererkursa. I høst arrangeres det et nytt kurs, på Tynset. OBS: Første kurskveld er utsatt til 5. oktober.

Norges Vel lyser ut sin gründerpris for 2017

Norges Vel lyser ut sin gründerpris for 2017 med frist for 15. november for å sende inn kandidater. Kjenner du en nyskapende gründer i ditt lokalmiljø?

Så glad er en gründerprisvinner

Marit Mjøen Solem fikk prisen Årets unge gründer. Hun er daglig leder i bedriften Findmysheep AS på Kvikne.

Encircle Games AS fra Hamar vant årets gründerpris

Prisen ble delt ut av fylkesråd Thomas Breen og er på 50 000 kroner. Siw Annabell Hødnebø Espeland mottok prisen på vegne av Encircle Games AS. 

Bilde av noen som tegner en skisse
Visste du at kommunen, eller ditt lokale næringsapparat, er det første naturlige kontaktpunktet for deg som er i oppstart?

Hedmark trenger flere nyetableringer. Å starte bedrift er krevende, og du kommer til å trenge veiledning for å komme i gang.