Regionalt partnerskap for Hedmark

Regionalt partnerskap for Hedmark består av representanter for viktige samfunnsaktører i fylket. I partnerskapet tas det opp saker som er av betydning for hele hedmarkssamfunnet.

Regionalt partnerskap legger også føringene for bruken av de regionale utviklingsmidlene som tildeles Hedmark fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Partnerskapet består av:

LO Hedmark, NHO Innlandet, NAV Hedmark, kommunene ved de fire regionrådslederne, Høgskolen i Hedmark, Fylkesmannen i Hedmark, Norges forskningsråd ved Innlandets regionale representant, Statens vegvesen Hedmark, Innovasjon Norge Hedmark, KS Hedmark/Oppland og Hedmark fylkeskommune ved fylkesrådet.

Møte i regionalt partnerskap for Hedmark 23. juni 2015

Partnerskapet møttes på Felleskjøpet i Stange og fikk både orienteringer og omvisning der, i tillegg til god informasjon om landbrukets betydning i fylket. 

Bilde fra omvisning hos Felleskjøpet
Ny aktivitet i Regionalt partnerskap for Hedmark

Fylkesråd Aasa Gjestvang skal lede det regionale partnerskapet på vegne av Hedmark fylkeskommune.