Reiseliv og opplevelser

Hedmark fylkeskommune vil bidra til utviklingen av attraktive opplevelser som kan trekke flere besøkende til Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2017) gir langsiktige rammer og strategier for utviklingen innen opplevelsesnæringene i Hedmark. Planarbeidet ledes av Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark.

Du finner vedtatt handlingsprogram til planen, samt andre sentrale dokumenter i infoboks til høyre.

Satsing på opplevelsesnæringene i Hedmark støtter opp under det nasjonale arbeidet med helhetlig utvikling av opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting. Gode og helhetlige opplevelser må basere seg på bærekraft og kunnskap, og bidra til styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet i næringa.

Reiselivstrainee i Hedmark

Fylkeskommunen bidrar med midler til to traineer per skoleår i samarbeid med reiselivslinja ved Høgskolen i Lillehammer.

Storsjøen, hytter, fjell, sommer
Hedmark fortsatt størst på hytteovernattinger

Tall for hytteovernattinger for 2016 bekrefter at Hedmark er landets største hyttefylke. Svenskene er de som besøker oss mest. 

Utforsker samarbeid med Kina

Representanter fra Innlandet, blant annet fra Hedmark fylkeskommune, har vært på studietur til Kina for å se på mulighetene for et samarbeid.

Reiselivssjefene i Osloregionen på Grüne Woche

Den store internasjonale messen Grüne Woche - Den grønne uke - ble avholdt for 82. gang i Berlin i slutten av januar. Dette er en unik utstilling for mat, landbruk og hagebruk.

Fisketur
Analyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark (2012)

Hva er den økonomiske betydningen av opplevelsesnæringene for Hedmark? Det er ett av spørsmålene Østlandsforskning har forsøkt å finne svar på i sin analyse av opplevelsesnæringene i Hedmark.