Elektroniske søknader og to frister i året

Skal du søke om midler til næringsutvikling fra Hedmark fylkeskommune? I 2014 ble rutinene rundt dette endret. Midlene lyses nå ut med to søknadsfrister i året, og alle må søke via nettstedet regionalforvaltning.no.

Elektroniske søknader skal gjøre saksbehandlinga mer effektiv.

Foto: Torunn H. Kornstad

 

Alle de tilgjengelige midlene til næringsutvikling skal lyses ut - både de statlige regionale utviklingsmidlene, de fylkeskommunale midlene til næringsutvikling, og midlene til rekruttering og kompetanse i landbruket (RK-midlene). Midlene skal fordeles på forskjellige programområder og ordninger. Hvilke programområder som velges bestemmes årlig av fylkesrådet.

 

Midlene er søkbare via regionalforvaltning.no.

 

Har du tekniske spørsmål rundt utfylling i regionalforvaltning.no, så kontakt gjerne Bente Karine Ellingsen ved Enhet for næring og nyskaping i fylkeskommunen.