Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket

I Hedmark lyses det ut midler til tiltak innen rekruttering og kompetanse i landbruket.

Foto: Torunn H. Kornstad

 

Formål:

Fylkeskommunen forvalter midler til Rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Ordningen skal tilpasses regionale utfordringer knyttet til rekruttering og kompetanseheving innen både tradisjonelt landbruk og nye næringer.

 

Hva kan støttes:

-          Kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, kompetansetiltak

-          Studieturer

-          Mobiliseringstiltak

-          Rekrutteringsprosjekt

-          Forsknings- og utviklingstiltak

-          Andre tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen

 

Hvem kan søke:

Landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører, og videregående skoler.

 

Støttenivå:

Normalt vil innvilget tilskudd kunne utgjøre inntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. 

For ungdoms- og kvinnerettede tiltak kan det gis inntil 75 % tilskudd.

 

Søknad:

Søknad sendes via regionalforvaltning.no.

 

Søknadsfrist:

Behandles løpende.

 

Kontaktperson:

Spørsmål om midlene kan rettes til Kjell Børresen, tlf. 992 31 778