Strategiske dokumenter

Strategiske dokumenter viser vedtatte satsninger som skal bidra til utvikling i hele Hedmark.

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024

Strategien gir retning for utviklingen av bioøkonomien i Hedmark og Oppland, med mål om legge til rette for økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft i de biologisk baserte verdikjedene.

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 - 2016

Skog og trenæringen har stor betydning for Innlandet. Skogbruket står ovenfor utfordringer med tanke på å sikre framtidig avsetning og verdiskaping.  

Regional plan for opplevelsesnæringer

Hedmark er det det første fylket i Norge som har utarbeidet en regional plan for opplevelsesnæringer. 

FoUi-strategi

Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. 

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020 ble vedtatt i fylkestinget i september 2015.