Strategiske dokumenter

Strategiske dokumenter viser vedtatte satsninger som skal bidra til utvikling i hele Hedmark.

Regional plan for opplevelsesnæringer

Hedmark er det det første fylket i Norge som har utarbeidet en regional plan for opplevelsesnæringer. 

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 - 2016

Skog og trenæringen har stor betydning for Innlandet. Skogbruket står ovenfor utfordringer med tanke på å sikre framtidig avsetning og verdiskaping.  

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020 ble vedtatt i fylkestinget i september 2015. 

FoUi-strategi

Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse.