FoUi-strategi

Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. 

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon for Hedmark og Oppland er et strategisk styringsverktøy for å oppnå økt bruk av FoUi i regionen for å oppnå økt verdiskaping. Dokumentet viser mål og delmål, og rolleavklaringer.

Strategien er utarbeidet i samspill mellom mange aktører og skal være en utviklingsstrategi for Hedmark og Oppland: