Regional plan for opplevelsesnæringer

Hedmark er det det første fylket i Norge som har utarbeidet en regional plan for opplevelsesnæringer. 

Den regionale planen for opplevelsesnæringene i Hedmark ble vedtatt i fylkestinget 26.9.2011 og gir langsiktige rammer for utviklingen fra 2012 og frem mot 2017. Planen skal gjøre det enklere for offentlige og private aktører å foreta sine prioriteringer. Arbeidet som leder ut fra planen skal også bidra til å øke Hedmarks attraktivitet som besøksmål og som bo- og arbeidsregion.