Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020 ble vedtatt i fylkestinget i september 2015. 

Hedmark fylkeskommune har ansvar for den regionale innovasjonspolitikken og skal bidra til en positiv utvikling i Hedmark til det beste for fylkets innbyggere og næringsliv.