Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 - 2016

Skog og trenæringen har stor betydning for Innlandet. Skogbruket står ovenfor utfordringer med tanke på å sikre framtidig avsetning og verdiskaping.  

Strategien gjelder ut 2017.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner ønsker derfor å rette en spesiell innsats, kalt skogoffensiven, for å løfte skog- og trenæringen. Dette gjøres innenfor «Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 – 2016», som ble vedtatt i fylkestingene for Hedmark og Oppland i desember 2012.

Klikk på linken nedenfor for å lese hele strategien: