Digital post

Hedmark fylkeskommune sender nå post til din digitale postkasse i Digipost, e-Boks eller Altinn.

Mottakerne varsles om mottatt post fra fylkeskommunen via SMS og/eller e-post. Varselet inneholder en lenke for pålogging til din digitale postkasse. 

Du bruker ID-porten til pålogging for å lese din digitale post fra det offentlige.

En digital postkasse er din egen postkasse på nett. Her kan du motta post fra det offentlige trygt og sikkert ett sted, enten via PC, nettbrett eller smarttelefon.

Uten en digital postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt, eller du vil motta brev på papir. Fra Hedmark fylkeskommune vil du få post digitalt i Altinn om du ikke har valgt postkasse fra e-Boks eller Digipost. Hvis brevet ikke blir åpnet i Altinn innen to dager vil du automatisk få det på papir.

Reservasjon mot digital post

Privatpersoner som ønsker å reservere seg mot å få post digitalt, kan gjøre det via nettsiden www.norge.no/reservasjon eller ringe ID-porten brukerstøtte på grønt nummer 800 30 300. 

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg. Det offentlige vil da sende deg post på papir som før.

Bedrifter, lag og foreninger

Bedrifter, lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot å få post digitalt fra det offentlige. Det er vanligvis leder som er registrert som bruker i Altinn, men posten håndteres ofte av andre. Det er da viktig å gi tilgang til rette vedkommende. Det er også viktig at det er registrert mobilnummer eller e-postadresse for varsling om post i Altinn.

Hjelp for bruk av varslingstjeneste og tilgangsstyring i Altinn finner du på www.altinn.no.

Digital kommunikasjon som hovedregel

Hedmark fylkeskommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester i tråd med regjeringens forventninger til offentlig forvaltning.

Digital utsending av post er et ledd i vår strategi om bedre tjenester til innbyggere og næringsdrivende. Med dette ønsker vi å tilrettelegge for hurtigere, enklere og sikrere tilgang til post fra fylkeskommunen, redusere utgiftene i posthåndteringen og belastningen på miljøet.

De som ønsker å sende digital post til Hedmark fylkeskommune eller en av våre virksomheter, kan benytte vårt organisasjonsnummer 942 116 217.

Har du noen spørsmål?

Du finner god informasjon om digital postkasse på nettsidene til www.norge.no.

Du kan også gjerne ta kontakt med Hedmark fylkeskommune på e-post: postmottak@hedmark.org.