Informasjon om elektronisk faktura til Hedmark fylkeskommune og dets virksomheter

Hedmark fylkeskommune og dets virksomheter har adressen 9908:942116217 i Elma (elektronisk mottakeradresseregister).

Fakturaer til Hedmark fylkeskommune må inneholde følgende informasjon:

Navn på virksomhet
Hedmark fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 HAMAR

Utover kravene til salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriftene §§ 5-1-1 til 5-1-8 er det viktig at fakturaen inneholder et femsifret referansenummer tilknyttet bestiller av varer/tjenester. Kun dette femsifrede nummeret skal stå i feltet «deres referanse».

Fakturaer fra leverandører utenfor Norge må inneholde IBAN, BIC (swift) og banknavn for betaling. Fakturaer med betaling til bank utenfor Norge kan ikke faktureres i valuta NOK.

Ytterligere informasjon om elektronisk faktura

Hedmark fylkeskommune er fra 1. januar 2015 pålagt å kreve fakturaer i EHF (elektronisk handelsformat) og kan ikke lenger akseptere fakturaer pr. e-post eller post. 

Hvordan komme i gang med EHF? (ekstern lenke)

Tilgjengelige aksesspunkter (ekstern lenke)

Komplette fakturasystemer med EHF (ekstern lenke)

Har du spørsmål rundt elektronisk faktura, kan du ta kontakt med oss på fakturamottaket i Hedmark fylkeskommune på fakturamottak@hedmark.org