Saker på høring

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring.

Mer om regional og kommunal planlegging.

Tilbudsstrukturen ute på høring

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2018/19 har høringsfrist 15. november 2017. 

Tre gamle bygninger
Forslag om fredning av Prøysen

Hedmark fylkeskommune foreslår å frede husmannsplassen Prøysen i Ringsaker kommune.