Saker på høring

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring.

Mer om regional og kommunal planlegging.

Folkehelsestrategi 2018-2022 på høring

Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 er nå på høring. Høringsfrist er 23. februar.

Illustrasjonsbilde vegnettsplan. Viser en fylkesveg.
Revidert vegnettsplan for Hedmark på høring

Fylkesrådet vedtok i møte 4.desember 2017, sak 17/7045, å sende utkast til Vegnettsplan for Hedmark på høring.

Høringsfrist er satt til 15.04.2018.

Fasaden på Kurbygningen
Fredning av kurbygning på Gjøsegården

Hedmark fylkeskommune foreslår å frede kurbygningen, også kalt Slottet, på Gjøsegården i Kongsvinger.