Fredning av kurbygning på Gjøsegården

Hedmark fylkeskommune foreslår å frede kurbygningen, også kalt Slottet, på Gjøsegården i Kongsvinger.

Fasaden på Kurbygningen

I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22, foreslår Hedmark fylkeskommune å frede gnr. 5 bnr. 1 i Kongsvinger kommune.

Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter «Slottet» bygningsnummer 152074956. (Askeladden-ID 123966). Forslag om fredning etter § 19 omfatter området rundt bygningen markert på kartet nedenfor.

Eksklusivt sanatorium

Norges første tuberkulosesanatorium ble opprettet på gården Gjøsegården ved Vingersjøen i Kongsvinger i 1904. Kurbygningen som ble kalt Slottet er en eldre bygning som ble bygget om til sanatorieformål med verandaer med rike utskjæringer i sveitserstil i begge etasjene rundt bygningen.

Arkitekturen gjenspeiler behandlingens ideologi med utnyttelse av sol og frisk luft, samt utsikt og opplevelse av landskap og natur. Sanatoriet var privat og påkostet, og flere kjente personer hadde opphold her.

Bygningen har vært tatt ned og laftet opp på nytt med en del nytt tømmer under en lang prosess med istandsetting.

Frist 22. januar

Fredningsforslaget er sendt til berørte parter, men alle som ønsker kan komme med innspill. Frist for merknader til fredningsforslaget er 22. januar 2017.

Merknadene kan sendes til postmottak@hedmark.org eller
Hedmark fylkeskommune
Samferdsel, kulturminner og plan
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar.

Mer informasjon

Spørsmål angående fredningsforslaget kan stilles til postmottak@hedmark.org eller per telefon til saksbehandler: 625 44 433.