Vanlige spørsmål

Her har vi svart på en rekke av de vanligste spørsmålene som kommer til Hedmark fylkeskommune.

Bilde ikke tilgjengelig Hvem bestemmer i Hedmark fylkeskommune?

Hedmark fylkesting er øverste myndighet i Hedmark fylkeskommune. Siden vår fylkeskommune er styrt etter parlamentariske prinsipper, velger fylkestinget et fylkesråd som kan sammenliknes med en regjering.

Bilde ikke tilgjengelig Hva gjør fylkeskommunen?

Hedmark fylkeskommune har en rekke oppgaver som går på tvers av kommunegrensene og er således en viktig pådriver for regional utvikling.

Bilde ikke tilgjengelig Bestemmer fylkeskommunen over kommunene?

Nei. Fylkeskommunen er styringsnivået mellom staten og kommunene.

Bilde ikke tilgjengelig Er fylkesmannen en del av fylkeskommunen?

Nei. Fylkesmannen er statens representant i fylkene.

Bilde ikke tilgjengelig Hvordan kan jeg påvirke fylkespolitikken?

Alle innbyggere i Hedmark har mulighet til å påvirke politikken i Hedmark fylkeskommune.

Bilde ikke tilgjengelig Hvem kan jeg snakke med hvis det er problemer med fylkesvegen der jeg bor?

Oppdager du problemer med en fylkesveg, kan du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.