Organisasjonen

Det arbeider omlag 2.000 personer i Hedmark fylkeskommune som har ansvaret for viktige velferdstjenester for Hedmarks befolkning.

Sentraladministrasjonen sitter på fylkeshuset i Hamar. Det er om lag 150 ansatte som jobber i ulike fagenheter eller i stab- og serviceenheter.