Eiendom og Innkjøp

Velkommen til Eiendom og Innkjøp!

Eiendom og Innkjøp har følgende ansvarsområder:
1.  Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygninger og eiendommer.
2.  Fylkeskommunens sentrale innkjøpsavdeling.

Administrasjonen holder til i 7. etasje, fylkeshuset, Hamar.

Organisasjonskart

Eiendomssjef

Prosjektavdeling, drift- og vedlikeholdsavdeling og innkjøpsavdeling er direkte under eiendomssjefen.

Under drift- og vedlikeholdsavdeling er region Hamar, region Kongsvinger og region Elverum.