Byggeprosjekter

Eiendom har ansvar for å gjennomføre nybygg og større ombyggingsarbeider innenfor fylkeskommunens investeringsbudsjett, samt gjennomføre planlagt vedlikehold av hele bygningsmassen.