Innkjøp

Innkjøpsavdelingen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av fylkeskommunens fellesavtaler for vare- og tjenestekjøp. I tillegg bistår innkjøpsavdelingen fylkeskommunens virksomheter ved behov i enkeltanskaffelser. 

Hedmark fylkeskommune har innkjøpssamarbeid med andre fylkeskommuner, kommuner i nærområdet og andre offentlige virksomheter. Alle fylkeskommunens innkjøp er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Innkjøpsavdelingen i Hedmark fylkeskommune legger prestisje i å lage gode konkurransegrunnlag og gjennomføre en ryddig anskaffelsesprosess. Potensielle leverandører skal ikke være i tvil om at anskaffelsesprosesser gjennomføres med høy grad av integritet.

For ansatte i HFK: Intern informasjon om rammeavtaler og bruk av disse er tilgjengelig på intranettet.

  
 Innkjøpsavdelingen består av følgende personer:

 Øystein                   Britt                  Elin           Stein-Erik     

Navn

Tittel

Telefon

Øystein Sætrang

Innkjøpsleder

976 31 372

Stein-Erik Rønningen

Innkjøpsrådgiver

957 02 796

Elin Kristensen

Innkjøpsrådgiver

953 61 674

Britt Haugnes Vikan

Juridisk innkjøpsrådgiver

974 24 436

Kontaktinformasjon