Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for ledere og medarbeidere i Hedmark fylkeskommune.

Vedtatt av fylkesrådet 22/4-2013, sak 100/13.

Etiske retningslinjer hjelper oss å ta gode beslutninger i vanskelige situasjoner. Lovverket bidrar til å vise hvor de etiske grensene går. Hedmark fylkeskommune ønsker at det utvikles et godt skjønn for håndtering av etiske problemstillinger, og et grunnlag for etisk refleksjon. Våre retningslinjer bygger på verdiene åpenhet, romslighet og engasjement